Exakt vad som kommer hända är osäkert

Människan är beroende av att skogar, hav, sjöar och andra ekosystem fortsätter att ge oss alltifrån rekreation och avkoppling till mat, rent vatten och syre att andas. Samtidigt påverkar vi naturen, och våra avtryck syns idag på de mest avlägsna platser.

Ett exempel är hur plastskräp och plastpartiklar färdas i vattendrag och långt över världshaven. De ansamlas på olika platser och skapar problem, bland annat i Arktis isar och när de äts upp av fåglar och fiskar.

De växthusgaser vi släpper ut värmer luft och hav, smälter isar och glaciärer och orsakar förändringar i klimatet. De största källorna till utsläpp är transporter, till exempel flyget, och maten vi äter, främst köttproduktion. Vi har redan nått en grads uppvärmning och allra mest har temperaturen ökat i polartrakterna. Vid två grader förutspår forskarna att livet på jorden kommer att förändras drastiskt. Exakt vad som kommer hända är osäkert, men orkaner blir kraftigare, isar smälter, skogar brinner, havsnivån stiger, kustområden översvämmas och jordbruksmark går förlorad.

Det är hög tid att minska utsläppen och bromsa uppvärmningen. Och vi kommer att behöva tänka kreativt för att anpassa oss till de förändringar vi redan ser. I detta ligger stora utmaningar men också stora möjligheter att ställa om till en mer klimatsmart och hållbar utveckling.

Albaeco är experter inom hållbar utveckling och forskningskommunikation. Vårt mål är att översätta svårgripbara forskningsrön till tillämpbara insikter om samspelet mellan natur, samhälle och ekonomi. Martin Hedberg är meteorolog och arbetar med klimatfrågor, framtidsscenarier och kommunikation. Martin driver podden ”Beyond one degree” som samtalar kring klimat och samhälle i förändring.

Genom att ta oss an utmaningar och fånga möjligheter möter vi oss själva. Kanske börjar det mötet ikväll, på scenen, i Arktis karga landskap. Scenkonst kan väcka känslor av angelägenhet och nyfikenhet på ett annat sätt än en skriven text eller en föreläsning. Vi hoppas att Polarfararna genererar frågor, och tillsammans med Riksteatern har vi satt ihop ett fördjupningsmaterial för att fortsätta samtalet och hjälpa till att svara på några av de frågorna.

Marika Haeggman och Fredrik Moberg, Albaeco
Martin Hedberg, Beyond One Degree