Scenkonst + forskning = sant

Vad händer när vi människor ställs ansikte mot ansikte med en verklighet som, bokstavligen, smälter bort inför våra ögon? Är den smältande polarisen verklig? Och hur kommer det sig att vi människor verkar ha så svårt att ta till oss allvaret och brådskan som klimatkrisen innebär?

Riksteaterns satsning på det tematiska spåret Människa och natur är ett sätt att med konstens hjälp närma sig dessa frågor. Scenkonsten kommunicerar på sina alldeles egna premisser, genom fysisk gestaltning, dialog, ljus och ljud. Forskning om miljö och klimat kommuniceras på ett helt annat sätt, ofta i exakta och beskrivande texter. Vad händer när de två möts?

Riksteaterns föreställning Polarfararna som turnerar under hösten och vintern 2018 är ett resultat av mötet mellan forskning och konst. Det var när regissören Åsa Johannisson år 2016 klev ombord på isbrytaren Oden för att delta i forskningsexpeditionen Arctic Ocean som fröet till Polarfararna såddes.

Polarfararna är ett drama som utspelar sig på, och i samverkan med, isen. Rollerna mellan människa och natur tycks omvända. Mänskligheten står paralyserad och gapar medan naturen, den eviga materien, förändras och rör sig i en rasande hastighet.

I arbetet med Polarfararna har Riksteatern samarbetat med Albaeco som verkar för att sprida och kommunicera forskning om hållbar utveckling, miljö och klimatfrågor. Resultatet av samarbetet kan du ta del av i form av texter att läsa och poddar att lyssna på. De tre poddarna är tematiskt uppdelade i tre: 1) Mötet mellan scenkonst och forskning om miljö och klimat, 2) Global uppvärmning, 3) Mikroplaster.
I anslutning till poddarna finns länkar till texter för vidare läsning.

Vi på Riksteatern är glada och stolta över samarbetet med Albaeco. Kunskap är viktig om vi ska verka för förändring. Mötet mellan konst och forskning likaså, eftersom konst kan nå fram där forskningen inte gör det. Vi på Riksteatern hoppas att du vill fördjupa din kunskap och ditt lärande om dessa viktiga frågor och fortsätta driva dem i dialog med oss, i, med och genom konsten.

Anna Lundberg
Verksamhetsutvecklare med fokus på kunskap och jämlikhet
Riksteatern